Monday, June 23, 2008

Handout0601

بسم الله الرحمن الرحيم

الجامعة الإسلامية العالمية

كلية الطب بكوانتن

اللغة العربية

المستوى ل.ق 0601

2006

1/ هات جمع الكلمات الآتية كما في المثال:

المثال: طالب: طلاب

1/ معلم : معلمون

2/ معلمة : معلمات

3/طالبة : طالبات

4/ أستاذ : أساتذة

5/ شجرة : أشجار/ شجر

6/ حجر : أحجار

7/ مدرسة : مدارس

8/ جد : : جدود

9/ جدة : : جدات

10/ أم : أمهات

11/ أب : آباء

12/ ماء : مياه

13/ خال : أخوال

14/ خالة : خالات

15/ عم : أعمام

16/ عمة : عمات

17/ أخ : إخوة

18/ أخت : أخوات

19/ مكتبة : مكتبات

20/ مصدر : مصادر

21/ بحر : بحور

22/ بئر : آبار

23/ ثمرة : ثمرات

24/ نهر : أنهار

25/ أسرة : أسر

26/ محيط : محيطات

27/ آية : آيات

28/ سؤال : أسئلة

29/ الجبل : الجبال

30/ شعب : شعوب

31/ إنسان : ناس

32/المسجد : المساجد

33/ الصلاة : الصلوات

No comments: